Standarder & Forbrugsdele

#
#


Forbrugsdele til alle gængse mærker af Atomabsorption

Lamper – Standarder - Matrix modifier – Grafitrør m.m.
Standarder forhandles for SCP-Science

Forbrugsdele til alle gængse mærker af ICP og ICP-MS:

Standarder - Multielementstandarder – Viscosity standards- Custom standards
Torch - Pumpeslanger – Coner
Reference-materiale (certificeret) på:
Jord, Drikkevand, Grundvand, Spildevand, Slam, Olie-brugt

En lang række reagenser, syre, viskositet standarder m.m. (rekvirer katalog).

Viscositet standarder
Olie-standarder
IC standarder
BOD, COD og TOC reagenser
Salpetersyre – pure og ultra pure