Mikrobiologi

#
#


Hele serien af instrumenter fra Interscience

Se mere på www.interscience.fr


Homogenisering - Pladespredning - Fortynding - Kolonitælling